81 - Zijt gij bereid?
 
1 Zijt gij bereid? Want Gods dag breekt aan.
Hoe zult gij, o ziel voor uw Heiland staan?
Hij komt de Bruigom, ja, ook voor u.
Zijt gij bereid, als uw Heer komt nu?
 
Refrein Als uw Jezus komt,
Als uw Jezus komt,
Is uw ziel wel bereid,
Als uw Jezus komt?
 
2 Zijt gij bereid? Is uw lamp gevuld,
Of leeg, en van buiten slechts fraai verguld?
Daar is nog olie genoeg voor u.
Zijt gij bereid, als uw Heer komt nu?
 
3 Zijt gij bereid? Is uw kleed wel rein?
Uw bruiloftsgewaad moet gans zuiver zijn.
Het Bloed van Jezus wast rein, ook u.
Zijt gij bereid als uw Heer komt nu?
 
4 Waarom, o ziel, zoudt gij buiten staan?
O, wil met Gods kind'ren thans binnengaan.
Kom laat u redden, Hij zoekt ook u!
Zijt gij bereid als uw Heer komt nu?