Glorieklokken 80 - Wees getrouw tot de dood

Vers 1

 G Gdim7 G      D G  D  D7
Wees ge-trouw, o ziel aan Uw Heer en God.
    G D Dsus4 D+  G
Blijf getrouw tot Jezus komt.
  Gdim7 G       D  G  D  A7 D
Wan-del in Gods licht en naar Zijn gebod,
Fdim7 D G Em A6 A  D
 Tot-dat Je - zus--- komt!

Refrein

 G                 D7 Dm7 D7
„Wees      trouw”, spreekt de dierb're Heer,
„Wees oprecht en trouw”, spreekt de dierb're Heer,
                 G
„Ont   -   vang straks de kroon der eer”.
„En gij zult ontvan - gen  de kroon der eer”.
 D7   G    D   G  G7 C
Wees getrouw tot in de dood (de dood).
Es7  G      D7  G
Wees trouw totdat Jezus komt!

Vers 2

Wees getrouw en God zal steeds met u zijn.
Blijf getrouw tot Jezus komt.
Houd uw ziel van alle onwaarheid rein,
Totdat Jezus komt!

Vers 3

Geen bedrieg'lijk hart kan ooit binnengaan
In het nieuw Jeruzalem.
Wees oprecht en houd uw geweten rein.
Luister naar Gods stem.

Vers 4

Wees steeds waar en trouw, want het oog van God
Peilt de diepten van 't gemoed.
Slechts een eerlijk hart vindt gena en vree
In Zijn kostbaar Bloed!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)