77 - Volheid des Geestes
 

Vers 1
Es Essus4 Esdim Es       Es7 As Es
Vol-heid  des Geestes, stroom van ge-na-de,
  As  Es Bes Bes7        Es
O, vul mijn har-te met liefde en vre.
   Essus4 Esdim Es     Bes7 Es7  As
Waat'-ren  des levens, ruis in mijn ziele,
Adim7    Es    Bes   Bes7 Es
Deel mij Uw zegen en heerlijkheid mee.
Refrein
Es   Es7 As     Assus4 As Es
Volheid des Geestes, woon in mijn harte,
         Bes F7      Bes F7 Bes
Vorm mij naar 't beeld van mijn Heiland en Heer.
   F7 Bes7 Es      Bes7sus4 Es As
Niets van mij-zelf, Heer, al - les  van Jezus.
Adim7   Es        Bes  Bes7 Es
 Dat is, o Heiland, slechts wat ik be-geer!
Vers 2
Volheid des Geestes, schenk m' overwinning
Over verzoeking en wereldse lust.
Maak mij standvastig, sterk in 't geloven.
Geef aan mijn ziele een hemelse rust.
Vers 3
Volheid des Geestes, vrucht van Calvarie,
Hemelse gave, gewonnen aan 't Kruis.
Daar stierf de Heiland voor onze zonden,
Baand' ons de weg naar het hemels tehuis.