77 - Volheid des Geestes
 
1 Volheid des Geestes, stroom van genade,
O, vul mijn harte met liefde en vree.
Waat'ren des levens, ruis in mijn ziele,
Deel mij Uw zegen en heerlijkheid mee.
 
Refrein Volheid des Geestes, woon in mijn harte,
Vorm mij naar 't beeld van mijn Heiland en Heer.
Niets van mijzelf, Heer, alles van Jezus.
Dat is, o Heiland, slechts wat ik begeer!
 
2 Volheid des Geestes, schenk m' overwinning
Over verzoeking en wereldse lust.
Maak mij standvastig, sterk in 't geloven.
Geef aan mijn ziele een hemelse rust.
 
3 Volheid des Geestes, vrucht van Calvarie,
Hemelse gave, gewonnen aan 't Kruis.
Daar stierf de Heiland voor onze zonden,
Baand' ons de weg naar het hemels tehuis.