76 - O, Heilige Geest
 

Vers 1
As                  Es7
Een zee van Gods heil, oneindig en schoon,
                     As
Reinwit als kristal, daalde neer van de troon.
      As7    Des
O, Heilige Geest, vol glorie en kracht,
Desm As    Es7   As
U  zij al de lof gebracht.
Refrein
As        Asm    Besm     Es7
O, Heilige Geest, kom, doorstroom mijn gemoed
       As Es As
Met heil'ge gena van boven,
           As7  Des   Desm
En was mij thans rein in 't kostbare Bloed
    As             Es7 As
Van de Heiland, die 'k eeuwig zal lo-ven.
Vers 2
O, Heilige Geest, Gij Levensfontein,
Gij zult in mijn ziele alleenheerser zijn.
Mijn Leidsman en Gids zijt G' immer geweest.
Geloofd zij Gods Heil'ge Geest!
Vers 3
O, eeuwige Liefde, wonderbaar groot,
Die boette mijn schuld en zich gaf in de dood,
Uw dierbare Geest vol waarheid en kracht
Zij ere en lof gebracht.