76 - O, Heilige Geest
 
1 Een zee van Gods heil, oneindig en schoon,
Reinwit als kristal, daalde neer van de troon.
O, Heilige Geest, vol glorie en kracht,
U zij al de lof gebracht.
 
Refrein O, Heilige Geest, kom, doorstroom mijn gemoed
Met heil'ge gena van boven,
En was mij thans rein in 't kostbare Bloed
Van de Heiland, die 'k eeuwig zal loven.
 
2 O, Heilige Geest, Gij Levensfontein,
Gij zult in mijn ziele alleenheerser zijn.
Mijn Leidsman en Gids zijt G' immer geweest.
Geloofd zij Gods Heil'ge Geest!
 
3 O, eeuwige Liefde, wonderbaar groot,
Die boette mijn schuld en zich gaf in de dood,
Uw dierbare Geest vol waarheid en kracht
Zij ere en lof gebracht.