75 - Het levende water
 

Vers 1
 As    Es7       E7sus4 Es7 As
Blinkende stralen van 's he-mels fontein
 C7     Fm C7 Fm Es Bes7  Es Es7
Springen en glanzen in kleuren zo fijn,---
As    Es7     Es7sus4 Es7 As
Ruisen en zingen met te - de - re klank,
Adim7    Es7 Bes7sus4 Es7 Bes7     Es Es7
Vul-len het har - te   met lof-prijs en dank.---
Refrein
As       Des  As  Es  Es7 Esdim7 Es7
O, heil'ge waat'ren, doorstroomt nu  mijn hart.
       As  Es7  As        Assus4 As
Bronwel van leven, breng laaf'nis in smart.---------
Des      Es7 Des As    Es As
Gij, die mij immer tot Gids zijt geweest,
       Des  As   Es7 As
Woon in mijn harte, o, Heil'ge Geest.
Vers 2
Wond're fontein van de Heilige Geest,
Godd'lijk mysterie op 't schoon Pinksterfeest,
Kom en vervul mij met hemelse kracht.
Schenk mij Uw zegen, Uw gaven en macht!
Vers 3
Dierbare Heiland, zo smett'loos en rein,
Laat mij voor eeuwig Uw eigendom zijn.
Was m' in Uw Bloed wit als sneeuw in dit uur.
Doop mij, o Jezus, met Geest en met vuur!