75 - Het levende water
 
1 Blinkende stralen van 's hemels fontein
Springen en glanzen in kleuren zo fijn,
Ruisen en zingen met tedere klank,
Vullen het harte met lofprijs en dank.
 
Refrein O, heil'ge waat'ren, doorstroomt nu mijn hart.
Bronwel van leven, breng laaf'nis in smart.
Gij, die mij immer tot Gids zijt geweest,
Woon in mijn harte, o, Heil'ge Geest.
 
2 Wond're fontein van de Heilige Geest,
Godd'lijk mysterie op 't schoon Pinksterfeest,
Kom en vervul mij met hemelse kracht.
Schenk mij Uw zegen, Uw gaven en macht!
 
3 Dierbare Heiland, zo smett'loos en rein,
Laat mij voor eeuwig Uw eigendom zijn.
Was m' in Uw Bloed wit als sneeuw in dit uur.
Doop mij, o Jezus, met Geest en met vuur!