Glorieklokken 74 - Bij het eerste morgengloren

Vers 1

C       Edim7  G7
Bij het eerste mor-gengloren
     C      F  C
Rees de Heiland uit het graf.
 G7     G7sus4 G7  C
Hij, de Zone Gods vol glorie,
   D7         G7
Legde dra het doodskleed af!

Refrein

C       G7sus4 G7
Ja, de Heer is op - gestaan.
    G7sus4 G  C
Dood en graf zijn weggedaan.
G7 C   C7  F     As7
O hef het zegelied thans aan:
    C    G7  C
Hij is waarlijk opgestaan.

Vers 2

Zie, de steen is afgewenteld
En de wachters vloden heen,
Vol van vreze, toen de Heiland
Uit het graf voor hen verscheen.

Vers 3

Hij, die droeg des werelds zonden
Aan het kruis op Golgotha,
Is gestorven, maar verrezen.
Jezus leeft, Halleluja!

Vers 4

Hij, de Eerst'ling uit de doden,
Ging ons voor naar 't hemels strand.
Daar bereidt Hij mij een woning,
Tot ik kom in 't Vaderland!