74 - Bij het eerste morgengloren
 

Vers 1
C       Edim7  G7
Bij het eerste mor-gengloren
     C      F  C
Rees de Heiland uit het graf.
 G7     G7sus4 G7  C
Hij, de Zone Gods vol glorie,
   D7         G7
Legde dra het doodskleed af!
Refrein
C       G7sus4 G7
Ja, de Heer is op - gestaan.
    G7sus4 G  C
Dood en graf zijn weggedaan.
G7 C   C7  F     As7
O hef het zegelied thans aan:
    C    G7  C
Hij is waarlijk opgestaan.
Vers 2
Zie, de steen is afgewenteld
En de wachters vloden heen,
Vol van vreze, toen de Heiland
Uit het graf voor hen verscheen.
Vers 3
Hij, die droeg des werelds zonden
Aan het kruis op Golgotha,
Is gestorven, maar verrezen.
Jezus leeft, Halleluja!
Vers 4
Hij, de Eerst'ling uit de doden,
Ging ons voor naar 't hemels strand.
Daar bereidt Hij mij een woning,
Tot ik kom in 't Vaderland!