72 - O, gezegende hof
 

Vers 1
F     Bes F     C     C7 F
In 't bang Gethsemané, knield' eens de Heer
     Bes F    G7     C7
Voor God de Vader aanbiddend terneer.
Refrein
F  Bes
O, geze-gende hof,
 C7     F  Fdim   F
Waar Hij knielde in 't stof,
       C7 F  C7
Boog voor 's Vaders wil (boog voor Zijn wil),
         F  Cdim C7
Gans ootmoedig stil,
Gans  oot - moe - dig stil.
  F    Bes
'k Zing een lied zacht en schoon,
 C7    F   Fdim F
Voor mijn Jezus, Gods Zoon,
    C7 F Bessus4 Bes
Die om ons te  red - den,
    C7     F
Daalde van Gods troon.
Vers 2
Tranen van Bloed stortte Hij in die nacht.
Vanuit de hemel werd troost Hem gebracht.
Vers 3
Jezus, mijn Heer, overwon satans macht.
Ere zij 't Lam, dat 't voor ons heeft volbracht!
Vers 4
Wat kan 'k vergelden mijn Redder en Heer?
'k Leg bij het kruishout mijn leven thans neer.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)