72 - O, gezegende hof
 
1 In 't bang Gethsemané, knield' eens de Heer
Voor God de Vader aanbiddend terneer.
 
Refrein O, gezegende hof,
Waar Hij knielde in 't stof,
Boog voor 's Vaders wil (boog voor Zijn wil),
Gans ootmoedig stil,
Gans ootmoedig stil.
'k Zing een lied zacht en schoon,
Voor mijn Jezus, Gods Zoon,
Die om ons te redden,
Daalde van Gods troon.
 
2 Tranen van Bloed stortte Hij in die nacht.
Vanuit de hemel werd troost Hem gebracht.
 
3 Jezus, mijn Heer, overwon satans macht.
Ere zij 't Lam, dat 't voor ons heeft volbracht!
 
4 Wat kan 'k vergelden mijn Redder en Heer?
'k Leg bij het kruishout mijn leven thans neer.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)