70 - Gegroet, Gij Kind van Bethlehem
 

Vers 1
Bes        F Bes     F7 Bes C7   F7
Gegroet, Gij Kind van Bethlehem, gebo-ren in een stal,
 F       Bes   Es Bes  F    C7  F
Gij God, die eeuwig was, en is en weldra komen zal.
   F7          Bes
Gij bracht ons 't Godsrijk na-der,
       Gm F7 Bes F
Verzoend' ons met de Va-der.
F7 Bes            Gm  Cm Bes   F F7 Bes
Het ganse mensdom buigt zich neer voor on  -  ze  Heer.
Het ganse mensdom buigt zich neer voor Christus onze Heer.
Refrein
Bes            Es
Dat ie  -  d're tong U prijze,
Dat ied're, ied're tong U prijze,
     Cm      C7   Bes F
  Elk volk    U eer be-wij-ze.
Dat elk volk U lof en eer be-wij-ze,
  Bes       F   Es G7 Cm
Dat aard     en hemel ne-derkniele,
Dat gans de aard en hemel ne-derkniele,
 Bes          F7 Bes
Voor het Kind van Beth-le-hem.
Voor het Kind van Beth-le-hem.
- - - - - - - - - - -
Hem zij de lof en eer.
Bes            Es
Dat ie  -  d're tong U prijze,
Dat ied're, ied're tong U prijze,
     Cm      C7  Bes F
  Elk volk    U eer bewijze.
Dat elk volk U lof en eer bewijze,
  Bes       F   Es G7 Cm
Dat aard     en hemel nederkniele,
Dat gans de aard en hemel nederkniele,
 Bes          F7 Bes
Voor het Kind van Beth-le-hem.
Voor het Kind van Beth-le-hem.
Vers 2
Gij daalde uit liefde tot ons neer, in mens'lijk kleed gehuld,
En droeg voor ons op Calvarie, de ganse zondeschuld.
O halleluja, glorie,
Uw kruis bracht ons victorie.
Het ganse mensdom buigt zich neer voor on  -  ze  Heer.
Het ganse mensdom buigt zich neer voor Christus onze Heer.
Vers 3
Wij bidden dat Uw koninkrijk mag komen over d' aard,
En heel de wereld rond Uw kruis, welhaast zal zijn geschaard.
Deel ons Uw zegen mede,
En schenk ons rust en vrede.
Bereid ons voor Uw wederkomst, o trou - we   Heer.
Bereid ons voor Uw wederkomst, o Jezus, trouwe Heer.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
Op de plaats waar de streep boven de woorden staat worden geen accoorden gespeeld.)