70 - Gegroet, Gij Kind van Bethlehem
 
1 Gegroet, Gij Kind van Bethlehem, geboren in een stal,
Gij God, die eeuwig was, en is en weldra komen zal.
Gij bracht ons 't Godsrijk nader,
Verzoend' ons met de Vader.
Het ganse mensdom buigt zich neer voor onze Heer.
Het ganse mensdom buigt zich neer voor Christus onze Heer.
 
Refrein Dat ied're tong U prijze,
Dat ied're, ied're tong U prijze,
Elk volk U eer bewijze.
Dat elk volk U lof en eer bewijze,
Dat aard en hemel nederkniele,
Dat gans de aard en hemel nederkniele,
Voor het Kind van Bethlehem.
Voor het Kind van Bethlehem.
Hem zij de lof en eer.
Dat ied're tong U prijze,
Dat ied're, ied're tong U prijze,
Elk volk U eer bewijze.
Dat elk volk U lof en eer bewijze,
Dat aard en hemel nederkniele,
Dat gans de aard en hemel nederkniele,
Voor het Kind van Bethlehem.
Voor het Kind van Bethlehem.
 
2 Gij daalde uit liefde tot ons neer, in mens'lijk kleed gehuld,
En droeg voor ons op Calvarie, de ganse zondeschuld.
O halleluja, glorie,
Uw kruis bracht ons victorie.
Het ganse mensdom buigt zich neer voor onze Heer.
Het ganse mensdom buigt zich neer voor Christus onze Heer.
 
3 Wij bidden dat Uw koninkrijk mag komen over d' aard,
En heel de wereld rond Uw kruis, welhaast zal zijn geschaard.
Deel ons Uw zegen mede,
En schenk ons rust en vrede.
Bereid ons voor Uw wederkomst, o trouwe Heer.
Bereid ons voor Uw wederkomst, o Jezus, trouwe Heer.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)