69a - Zie op het Lam van God
 
1 Wilt gij van schuld en ziekte zijn verlost?
Zie op het Lam van God.
Hij heeft uw zond' op Golgotha getorst.
Zie op het Lam van God.
 
Refrein Zie op het Lam van God,
Zie op het Lam, het Lam van God,
Zie op het Lam van God!
Zie op het Lam, het Lam van God!
Werp al uw zorg op Jezus alleen.
O, zie op het Lam van God!
 
2 Wordt gij verzocht door satans helse macht?
Zie op het Lam van God.
In Jezus' Bloed vindt ge overwinningskracht.
Zie op het Lam van God.
 
3 Voelt gij u zwak, mismoedig, zondig, klein?
Zie op het Lam van God.
't Bloed van de Heiland wast uw harte rein.
Zie op het Lam van God.
 
4 Valt daar een donk're schaduw op uw pad?
Zie op het Lam van God.
Jezus vertroost uw hart, zo droef en mat.
Zie op het Lam van God.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)