69 - Dankkoor
 
1 Heb dank,
Ja, heb dank,
O mijn Heiland en Heer,
Ja, heb dank,
Voor Uw steun en genade,
Ja, heb dank,
Voor Uw hulp, vroeg en spade.
Ja, heb dank.
Heb dank
Ja, heb dank,
Voor vertroosting in smart,
Ja, heb dank,
Voor Uw liefde en vree, diep in mijn hart.
Ja, heb dank, mijn Heer.
 
2 Heb dank,
Ja, heb dank,
O mijn Heiland en Heer,
Ja, heb dank,
Voor Uw leiding in 't leven,
Ja, heb dank,
Voor de kracht, mij gegeven.
Ja, heb dank.
Uw volk
Ja, heb dank,
Buigt aanbiddend terneer.
Ja, heb dank.
U zij eeuwig de lofprijs, dank en eer.
Ja, heb dank, mijn Heer.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)