68 - De schoonheid van Jezus
 

Vers 1
Es                Bes7 Es
Dat de liefde van Jezus steeds in mij zij.
Bes7                Es
Dat Zijn heerlijke glorie omstrale mij.
    Bes7sus4 Bes7
O, Gij  won - der-vol licht,
   As    Es Esdim7 Es
Glans van Gods aan - ge - zicht,
 Bes7  Es               Bes7 Es
Jezus, schoonst' uit tienduizend zijt Gij voor mij.
Vers 2
Jezus, U zij mijn leven, mijn al gewijd.
Niets kan scheiden mijn ziel van Uw heerlijkheid.
O, hoe vlekkeloos rein,
Zijt Gij, o Jezus mijn.
'k Wil voor eeuwig o Heiland, de Uwe zijn.
Vers 3
Jezus, Lelie der dalen, bloei in mijn hart.
Uw gemeenschap vertroost mij in 't uur der smart.
Ja, Uw Bloed kocht mij vrij.
Vol van g'nade zijt Gij.
O, de schoonst' uit tienduizend zijt Gij voor mij.