68 - De schoonheid van Jezus
 
1 Dat de liefde van Jezus steeds in mij zij.
Dat Zijn heerlijke glorie omstrale mij.
O, Gij wondervol licht,
Glans van Gods aangezicht,
Jezus, schoonst' uit tienduizend zijt Gij voor mij.
 
2 Jezus, U zij mijn leven, mijn al gewijd.
Niets kan scheiden mijn ziel van Uw heerlijkheid.
O, hoe vlekkeloos rein,
Zijt Gij, o Jezus mijn.
'k Wil voor eeuwig o Heiland, de Uwe zijn.
 
3 Jezus, Lelie der dalen, bloei in mijn hart.
Uw gemeenschap vertroost mij in 't uur der smart.
Ja, Uw Bloed kocht mij vrij.
Vol van g'nade zijt Gij.
O, de schoonst' uit tienduizend zijt Gij voor mij.