67 - Ga
 
1 Jezus roept dringend en teder:
„Werk, want de nacht valt dra.
Nu is het tijd om te oogsten.
Ga, in Mijn wijngaard, ga.”
 
Refrein Ga! Ga! Ga! Ga!
Werk in Mijn wijngaard, Mijn zoon.
Straks als uw taak is voleindigd,
Erft ge een palmtak en kroon.
 
2 O geef uw hart aan uw Heiland.
Dien Hem met blijde moed.
Spreek tot een stervende wereld:
„Reinig u door Zijn Bloed.”
 
3 Laat toch de moed nimmer zinken.
Jezus is steeds nabij.
Predik gebond'nen van harte:
„Jezus maakt u gans vrij.”
 
4 Ga in de wijngaard des Heren.
Werk zonder klacht of zucht.
Hoe zult ge Jezus ontmoeten,
Zonder een enk'le vrucht?