65 - Spreekt van Hem
 
1 Koningskind'ren vol van kracht,
Spreekt van Hem! Spreekt van Hem!
Komt, getuigt van Jezus' macht,
Spreekt van Hem.
 
Refrein Brengt de zielen aan Zijn voet.
Spreekt van 't kostbaar, dierbaar Bloed.
Doet ze luist'ren naar Zijn stem.
Spreekt van Hem.
Spreekt van Hem, van Hem.
 
2 Brengt de boodschap van Gods Zoon.
Spreekt van Hem! Spreekt van Hem!
Boven wacht u hemels loon.
Spreekt van Hem.
 
3 Prijst en looft Hem t' allen tijd.
Spreekt van Hem! Spreekt van Hem!
Slechts in Hem is zaligheid.
Spreekt van Hem.
 
4 Wint toch zielen voor uw Heer.
Spreekt van Hem! Spreekt van Hem!
Leeft alleen voor Jezus eer.
Spreekt van Hem.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)