Glorieklokken 64 - Jeugdkoor

Vers 1

 As
Voorwaarts gaan wij in de kracht van Jezus' Bloed.
               Es7
Strijders voor den Heer zijn wij.

Onversaagd betreden wij des vijands kamp.
      Es Es+ As
Jezus staat ons ter-zij.

Als de scherpe pijlen suizen om ons heen,
F7  Asm6    F7   Besm
Heffen wij het schild omhoog.
Des         Ddim7
Moedig gaan wij voorwaarts,
As       F7
Volgen w' onzen Heiland.
Bes7  Es7sus4 Es7 As
Op Hem  rust  ons oog.

Vers 2

God zoekt heden werkers vol van vuur en Geest,
Die vervuld zijn met Zijn macht.
Broeders, zusters, die zich geven voor Zijn dienst,
Geeft Jezus moed en kracht.
Heft uw ogen op, aanschouwt het golvend graan.
Zie de oogst is rijp voorwaar!
Maaiers, bindt de schoven,
Blijft de Heer steeds loven,
Tot Zijn komst is daar.