64 - Jeugdkoor
 
1 Voorwaarts gaan wij in de kracht van Jezus' Bloed.
Strijders voor den Heer zijn wij.
Onversaagd betreden wij des vijands kamp.
Jezus staat ons terzij.
Als de scherpe pijlen suizen om ons heen,
Heffen wij het schild omhoog.
Moedig gaan wij voorwaarts,
Volgen w' onzen Heiland.
Op Hem rust ons oog.
 
2 God zoekt heden werkers vol van vuur en Geest,
Die vervuld zijn met Zijn macht.
Broeders, zusters, die zich geven voor Zijn dienst,
Geeft Jezus moed en kracht.
Heft uw ogen op, aanschouwt het golvend graan.
Zie de oogst is rijp voorwaar!
Maaiers, bindt de schoven,
Blijft de Heer steeds loven,
Tot Zijn komst is daar.