63 - Ik wandel in het licht met Jezus
 

Vers 1
  As           Es
Ik wandel in het licht met Jezus.
              As
Het donk're dal ligt achter mij.
               As7 Des
En 'k weet mij in Zijn trouw ge - borgen.
   Desm As     Es7   As
Welk een liefdevolle Vriend is Hij.
Refrein
As7 Des         Desm As
Ik wandel in het licht met Jezus,
   Es7             As
En 'k luister naar Zijn dierb're stem,
              As7 Des
En niets kan m' ooit van Jezus scheiden,
   Desm As      Es7   As
Sinds ik wandel in het licht met Hem.
Vers 2
Ik wandel in het licht met Jezus.
Geen duist're wolk bedekt de zon,
En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij overwon.
Vers 3
Ik wandel in het licht met Jezus.
Mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Vers 4
Ik wandel in het licht met Jezus.
O mocht ik zelf een lichtje zijn,
Dat straalt te midden van de wereld,
Die gebukt gaat onder zorg en pijn.