63 - Ik wandel in het licht met Jezus
 
1 Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk're dal ligt achter mij.
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle Vriend is Hij.
 
Refrein Ik wandel in het licht met Jezus,
En 'k luister naar Zijn dierb're stem,
En niets kan m' ooit van Jezus scheiden,
Sinds ik wandel in het licht met Hem.
 
2 Ik wandel in het licht met Jezus.
Geen duist're wolk bedekt de zon,
En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij overwon.
 
3 Ik wandel in het licht met Jezus.
Mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
 
4 Ik wandel in het licht met Jezus.
O mocht ik zelf een lichtje zijn,
Dat straalt te midden van de wereld,
Die gebukt gaat onder zorg en pijn.