Glorieklokken 62 - De overwinnaarskroon

Vers 1

 As
Voorwaarts, voorwaarts in 't geloof aan God,
          Es
En houdt uw hand gevat.
As
Nimmer omzien als de vrouw van Lot.
Es   Bes Bes7 Es
Jezus baant u 't pad.

Refrein

Es
En als de strijd voorbij is,
As
Erven wij een kroon.
Es7
Erven wij een kroon,
As
Erven wij een kroon.
  Es7
En als de strijd voorbij is,
As
Erven wij een kroon,
 As7  As Es7 As
De o-verwinnaarskroon.
Es     Es7
Uit Jezus' hand (uit Jezus' hand)
Es    As
Ontvangen wij (ontvangen wij)
 As7  As Es7 As
De o-verwinnaarskroon.

Vers 2

God wil schenken ieder kracht naar kruis.
Neen, Hij verlaat u niet.
Jezus sterkt u op de weg naar huis,
Troost u In verdriet.

Vers 3

Blijf getrouw, want nog een korte wijl,
Dan is de strijd volbracht.
Houd slechts moed tot d' eindpaal is bereikt.
Jezus geeft u kracht.