62 - De overwinnaarskroon
 
1 Voorwaarts, voorwaarts in 't geloof aan God,
En houdt uw hand gevat.
Nimmer omzien als de vrouw van Lot.
Jezus baant u 't pad.
 
Refrein En als de strijd voorbij is,
Erven wij een kroon.
Erven wij een kroon,
Erven wij een kroon.
En als de strijd voorbij is,
Erven wij een kroon,
De overwinnaarskroon.
Uit Jezus' hand (uit Jezus' hand)
Ontvangen wij (ontvangen wij)
De overwinnaarskroon.
 
2 God wil schenken ieder kracht naar kruis.
Neen, Hij verlaat u niet.
Jezus sterkt u op de weg naar huis,
Troost u In verdriet.
 
3 Blijf getrouw, want nog een korte wijl,
Dan is de strijd volbracht.
Houd slechts moed tot d' eindpaal is bereikt.
Jezus geeft u kracht.