Glorieklokken 60 - Ik weet één ding slechts, Heer

Vers 1

As Asdim7 As Es7          Es7sus4 Es As
Ik weet één ding slechts Heer, dat 'k U bemin.
       Es7           As
'k Ben gans de U-we Heer, met ziel en zin.
   Asdim7 As  Es7      Es7sus4 Es As
Niets kan  mij scheiden ooit van Uw  ge-na,
        Es      Bes7   Es
Die 't al voor mij volbracht, op Golgotha.

Refrein

As Des As Es7               As
In ied're wolk omhoog, straalt zacht Uw gouden boog,
      Es7    Besm7 Es7   As
Die mij vertroosten wil in 't uur van smart.
   Des As  Es        Edim7   Fm
Niets kan mij scheiden meer, van U-we liefd' o Heer.
  Des  Ddim7 As     Es7sus4  Es7 As
'k Leg op Uw  altaar neer, mijn ganse hart.

Vers 2

Ik weet één ding slechts Heer, dat Gij mij mint,
Ik ben Uw eigendom, Uw eigen kind.
Hoe groot mijn zonden zijn weet Gij alleen,
Maar Gij vergaaft ze mij op mijn gebeên.

Vers 3

Mijn trouwste Vriend zijt Gij, mijn hulp in nood.
Steeds gaat Gij aan mijn zij tot in de dood.
In 't dal der schaduwen zijt Gij mijn staf.
Uw trouwe liefde reikt tot over 't graf.