Glorieklokken 58 - Ik kies nu Uw weg, Heer

Vers 1

  Es Essus4 Es As  Es   Essus2 Es Bes7
'k Kies nu  Uw weg, Heer, Uw weg al-leen.
              Es Bes Es
Gij maakt het vat, Heer, ik ben het leem.
   Essus4 Es As Es  Es7 Es6 Es7 As
Breek mij  en vorm mij, gans naar Uw wil.
   Assus2 As Es   Bes7 Es Bes7 Es
Heer, op  Uw leiding wacht ik nu stil.

Vers 2

'k Kies nu Uw weg, Heer, Uw weg alleen.
Nimmer wijst Gij een zwerveling heen.
Witter dan sneeuw, Heer, was mij thans rein,
Dat ik voor eeuwig d' Uwe mag zijn.

Vers 3

'k Kies nu Uw weg, Heer, Uw weg alleen.
O, Gij verhoort mijn zwakke gebeÍn.
Schenk Gij mij kracht, Heer, vreugde en moed,
Steun en verlossing, Heer, door Uw Bloed.

Vers 4

'k Kies nu Uw weg, Heer, Uw weg alleen.
Sterk mijn geloof, Heer, hoor mijn geween.
Vol van genade, zijt Gij, o Heer.
'k Kniel aan Uw voeten, ootmoedig neer.