58 - Ik kies nu Uw weg, Heer
 
1 'k Kies nu Uw weg, Heer, Uw weg alleen.
Gij maakt het vat, Heer, ik ben het leem.
Breek mij en vorm mij, gans naar Uw wil.
Heer, op Uw leiding wacht ik nu stil.
 
2 'k Kies nu Uw weg, Heer, Uw weg alleen.
Nimmer wijst Gij een zwerveling heen.
Witter dan sneeuw, Heer, was mij thans rein,
Dat ik voor eeuwig d' Uwe mag zijn.
 
3 'k Kies nu Uw weg, Heer, Uw weg alleen.
O, Gij verhoort mijn zwakke gebeÍn.
Schenk Gij mij kracht, Heer, vreugde en moed,
Steun en verlossing, Heer, door Uw Bloed.
 
4 'k Kies nu Uw weg, Heer, Uw weg alleen.
Sterk mijn geloof, Heer, hoor mijn geween.
Vol van genade, zijt Gij, o Heer.
'k Kniel aan Uw voeten, ootmoedig neer.