Glorieklokken 57 - Bedroef niet de Heilige Geest

Vers 1

As           Des   As
O ziele bedroef niet de Heilige Geest,
  Bes7            Es7
Die woont in het diepst van uw hart.
  As            Des     C
O hoor naar de stem, die uw Gids is geweest,
F7  Besm       As Es7   As
Die troost schonk in d' u-re van smart.

Refrein

As     Des As
O, blijf getrouw aan Jezus.
Es7          As
Hij mint uw ziel het meest (het meest).
  F7      Bes7
O, houd uw harte rein
  Es       Fm
En God zal met u zijn.
Fdim7 As        Es7 As
 Be - droef niet de Heil'ge Geest.

Vers 2

Onsterfelijke liefde betaalde de prijs.
Uw Heer kocht van satan u vrij,
En schonk in uw ziele de Heilige Geest,
En o, welk een Trooster is Hij.

Vers 3

De Heilige Geest is uw Raadsman en Vriend.
Hij deelt u Gods heiligheid mee,
En vormt u naar 't beeld van uw Meester en Heer,
Vervult u met liefde en vree.

Vers 4

O geef Hem toch plaats op de troon van uw hart,
En hoor naar Zijn tedere stem.
O doof niet het vuur van Zijn liefde zo groot,
En geef u voor eeuwig aan Hem.