57 - Bedroef niet de Heilige Geest
 
1 O ziele bedroef niet de Heilige Geest,
Die woont in het diepst van uw hart.
O hoor naar de stem, die uw Gids is geweest,
Die troost schonk in d' ure van smart.
 
Refrein O, blijf getrouw aan Jezus.
Hij mint uw ziel het meest (het meest).
O, houd uw harte rein
En God zal met u zijn.
Bedroef niet de Heil'ge Geest.
 
2 Onsterfelijke liefde betaalde de prijs.
Uw Heer kocht van satan u vrij,
En schonk in uw ziele de Heilige Geest,
En o, welk een Trooster is Hij.
 
3 De Heilige Geest is uw Raadsman en Vriend.
Hij deelt u Gods heiligheid mee,
En vormt u naar 't beeld van uw Meester en Heer,
Vervult u met liefde en vree.
 
4 O geef Hem toch plaats op de troon van uw hart,
En hoor naar Zijn tedere stem.
O doof niet het vuur van Zijn liefde zo groot,
En geef u voor eeuwig aan Hem.