Glorieklokken 56 - Mijn Heer en ik

Vers 1

 As    Des Desm As
Mijn Jezus is mijn „Alles”,
As7 Des    Desm As
Mijn glorie en mijn lied.
     Es7 Esdim Es7 Besm7 As  Fm
Zijn teed're lief - de troost mijn hart
F7 Bes Es Bes Bes7 Es7  Des2
Bij kom-mer en ver-driet.-----
  Es7  Des/Es Es6 Es7 As7
'k Kan bui-ten  Hem niet le-ven meer,
 F7 Esm6 F7 Fsus2#5 F7 Besm
Geen uur, geen   o - genblik.
  Des7        As
Wij gaan tezaam door 't leven,
 E7  As Es7 As
Mijn Heer en ik.

Vers 2

Hij kent mijn ganse harte,
Zijn liefd' is eeuwig mijn.
Slechts één begeerte kent mijn ziel:
Met Hem vereend te zijn.
Niets kan mij van Hem scheiden ooit,
Geen wolk of satansstrik,
Wij gaan tezaam door 't leven,
Mijn Heer en ik.

Vers 3

Hij deelt mijn vreugd en lijden,
Draagt alles met mij mee.
Mijn beker vult Hij met gena,
Met zaligheid en vree.
Steeds zie 'k Zijn vriend'lijk aangezicht,
Voel ik Zijn teed're blik.
Wij gaan tezaam door 't leven,
Mijn Heer en ik.

Vers 4

Hij leeft in mij Zijn leven,
Want 'k ben gekruisd met Hem.
Ik volg Hem op het smalle pad,
Naar 't nieuw Jeruzalem.
Op Hem wil ik vertrouwen steeds,
Tot aan mijn laatste snik.
Zo gaan wij saam door 't leven,
Mijn Heer en ik.