Glorieklokken 53 - Wederzien

Vers 1

  G                D7
'k Zie reeds van verre in stralend licht
              G
Vriend'lijke ogen op mij gericht.
               C
Wenkende handen, glimlach zo blij,
      G    D7     G
Van mijn geliefden, wachtend op mij.

Refrein

 G              D7
Stillekens wachten zij in de rust,
               G
Tot ook mijn ziele nadert de kust,
             G7     C
Van 't heerlijk land, zo zonnig en rein.
        G    D7      G
Daar waar geen rouw of leed meer zal zijn.

Vers 2

Vader en Moeder wachten op mij.
Broeders en zusters staan aan hun zij.
'k Zie hoe verlangend d'ogen steeds gaan,
Over de stroom der doodsjordaan.

Vers 3

Vriendengestalten, zwevend in 't licht,
Houden de ogen op mij gericht.
Wachtend op 't laatst bazuingeschal,
Dat al Gods volk verenigen zal.

Vers 4

Liev'ling mijns harten, kindeke teer;
Toeft in de hemel bij onze Heer.
Rein als de dauw, door d' eng'len bemind,
Wacht het, tot moeder komt bij haar kind.