52 - De stad met paarlen poorten
 

Vers 1
 G    D7   G
Lichtstad met uw paarlen poorten,
 C    G       D
Wond're stad zo hoog gebouwd,
 G             C
Nimmer heeft men op deez' aarde,
 D7     G  A7 D7  G
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein
 D7            G
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 C          G   D
Luist'ren naar Zijn liefdestem.
 G              C
Daar geen rouw meer en geen tranen,
Cisdim    G   Am D7 G
 In  het nieuw Jeru-zalem.
Vers 2
Heilig oord vol licht en glorie,
Waar de boom des levens bloeit,
En de stroom van levend water
Door de gouden Godsstad vloeit.
Vers 3
Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Vers 4
Wat een vreugde zal dat wezen,
Straks vereend te zijn met Hem,
In die stad met paarlen poorten,
In het nieuw Jeruzalem.