52 - De stad met paarlen poorten
 
1 Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd,
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
 
Refrein Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar Zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
In het nieuw Jeruzalem.
 
2 Heilig oord vol licht en glorie,
Waar de boom des levens bloeit,
En de stroom van levend water
Door de gouden Godsstad vloeit.
 
3 Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
 
4 Wat een vreugde zal dat wezen,
Straks vereend te zijn met Hem,
In die stad met paarlen poorten,
In het nieuw Jeruzalem.