51 - Het boek des levens
 

Vers 1
 As  Des  As       Des As Des
Straks zal 't grote boek des le-vens o-pengaan,
Es7 Des Es7      As
Op die strenge oordeelsdag.
  Des As          Des As Des
Dan zal groot en klein voor 's He-ren aanschijn staan,
  F7 Besm   Es7  As
Vol van eer-bied en ontzag.
Refrein
As Assus4 As         Des
Je - zus zelf schreef met doorboorde hand,
 Dessus4 Des As        Es
De naam  van elk die tot Hem kwam.
 As Assus4 As           Des
Staat uw naam, mijn vriend, op de heil'ge bla‚n,
    As  Es7     As
Van het levensboek van 't Lam?
Vers 2
Straks, vergaderd voor de grote, witte troon,
Hoort men bevend 't oordeel aan.
Slechts de ziel, wier naam staat in het levensboek,
Mag de hemel binnengaan.
Vers 3
Is uw schuld vergeven door het Bloed van 't Lam,
Dat aan 't kruishout stierf voor u?
Als uw hart de Heiland nog niet toebehoort,
Geef uzelf voor eeuwig nu!
Vers 4
Wat een vreugd en zaligheid, ik weet mijn naam,
Staat in 't levensboek van 't Lam,
Want mijn dierb're Heiland wies van schuld mij rein,
Toen 'k berouwvol tot Hem kwam.