49 - Spreek tot mijn hart
 

Vers 1
 F     F7 Bes  Des7 F C7
Spreek tot mijn hart, Heer Jezus!
  Dm     Bes Besm F
'k Zoek U reeds lang, o Heer!
     F7 Bes Des7 F Bes
Niets kan mij vre - de schenken,
 F  G7  C7    F  F7
Zondesmart drukt mij neer.---
Refrein
 Bes      Bes    F
Spreek tot mijn hart, o spreek tot mijn hart!
   G7        G7sus4 G7  C  Csus4  C
'k Kniel bij het kruis  -  hout neer.----------
 F        Bes
Die tot U komt, werpt Gij niet uit.
Bdim7 F     G7  C7   F
 O  spreek tot mijn hart, o Heer!
Vers 2
Spreek tot mijn hart, Heer Jezus!
Was me in Uw Bloed gans rein.
Laaf toch mijn dorstig harte
Aan Uwe heilsfontein.
Vers 3
Spreek tot mijn hart, Heer Jezus!
Maak mij een beeld van U.
Reinig mij van mijn zonden.
Schenk mij Uw vrede nu.