49 - Spreek tot mijn hart
 
1 Spreek tot mijn hart, Heer Jezus!
'k Zoek U reeds lang, o Heer!
Niets kan mij vrede schenken,
Zondesmart drukt mij neer.
 
Refrein Spreek tot mijn hart, o spreek tot mijn hart!
'k Kniel bij het kruishout neer.
Die tot U komt, werpt Gij niet uit.
O spreek tot mijn hart, o Heer!
 
2 Spreek tot mijn hart, Heer Jezus!
Was me in Uw Bloed gans rein.
Laaf toch mijn dorstig harte
Aan Uwe heilsfontein.
 
3 Spreek tot mijn hart, Heer Jezus!
Maak mij een beeld van U.
Reinig mij van mijn zonden.
Schenk mij Uw vrede nu.