48 - Zijn hand rust troostend op mij
 
1 Als het leed mij drukt in het uur van smart,
Gods hand rust troostend op mij.
Als 'k mijn schuld belijd met gebroken hart,
Gods hand rust troostend op mij.
 
Refrein Gods hand rust troostend op mij,
Zijn liefde is mij nabij.
Neen, ik vrees geen kwaad,
Als Hij met mij gaat,
Want Gods hand rust troostend op mij.
 
2 Als 'k mij eenzaam voel in de zandwoestijn,
Gods hand rust troostend op mij.
Jezus heelt mijn wonden, mijn hartepijn.
Gods hand rust troostend op mij.
 
3 Is mij 't al ontroofd, gans mijn aards bezit,
Gods hand rust troostend op mij.
Ja, Hij hoort mijn stem als ik tot Hem bid.
Gods hand rust troostend op mij.
 
4 Als mijn ziele nadert de doodsjordaan,
Gods hand rust troostend op mij.
En straks wist Hij af ied're droeve traan.
Altijd rust Zijn gunst op mij!