47 - Nooit alleen
 

Vers 1
  G           D7  Ddim  D7
'k Ben nimmer alleen, de Heer is na - bij,
            D+  G
Bij zonschijn of duis-t're nacht.
                 Ddim  D7
Ik rust in Zijn trouw en zie naar om - hoog,
            G
Waar hemels geluk mij wacht.
Refrein
  G
    Nim  - mer  al - leen,
'k Ben nimmer alleen, want Hij is nabij,
           Am
  Nim  -  mer al-leen.
In nood en gevaar is Hij aan mijn zij,
                Es  G
    Hij      vat  mijn hand,
In Zijn kracht houd ik stand, want Hij vat mijn hand.
    C    Cm  G   D7 G
'k Ben nimmer, neen nimmer alleen.
'k Ben nimmer, neen nimmer alleen.
Vers 2
'k Ben nimmer alleen, de Heer is nabij,
Bewaart me in 't verzoekingsuur.
Hij sterkt mijn geloof, vervult mij met kracht,
En doopt mij met Geest en vuur.
Vers 3
'k Ben nimmer alleen, de Heer is nabij,
En troost steeds Zijn eenzaam kind.
De traan wist Hij af van 't moegeweend oog,
Daar Hij mijne ziel bemint.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)