45 - Welk een Vriend is onze Jezus
 

Vers 1
 F     Bes F    Bes
Welk een Vriend is on-ze Je-zus,
 F            C
Die in onze plaats wil staan!
 F    Bes F      Bes
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
F      C7  F  C  F
Altijd vrij tot God mag gaan.
 C Cdim C F  C    F
Dikwijls derven wij veel vrede,
Bes    F    C7 F  C
Dikwijls drukt ons zonde neer,
 F   Bes F       Bes
Juist omdat wij 't al niet brengen
F      C7 F C  F
In 't gebed tot onze Heer.
Vers 2
Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft?
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft?
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing.
Hij alleen is 't, die ons schraagt.
Vers 3
Zijn wij zwak, belast, beladen
En terneer gedrukt door zorg?
Dierb're Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer.
In Zijn armen zijn wij veilig.
Hij verlaat ons nimmermeer.