45a - Opwekkingslied
 
1 Nederland heeft Jezus nodig,
Meer dan geldelijk gewin,
Meer dan vrije tijd en spelen,
Om de winsten op te delen.
Nederland keer om en leer,
Weer te buigen voor de Heer!
 
2 Nederland heeft priesters nodig,
Om te bidden voor ons volk,
Die volhardend en met vasten
Willen dragen bedelasten,
Opdat Nederland weer leer'
Zich te buigen voor de Heer!
 
3 Nederland heeft strijders nodig,
Staande in de kracht van God,
Toegerust met Geest en gaven,
Om ons volk te kunnen laven
Met het Evangeliewoord,
Dat ten volle moet gehoord!
 
4 Nederland heeft Jezus nodig.
Kind'ren Gods, versta de tijd.
Waakt en bidt, staakt ijdel dromen.
Spoedig zal de Heiland komen.
Bidt, dat Neerland zich bekeer',
Tot de Christus, aller Heer!