44 - Zeg het aan Jezus
 
1 Is uw leven vol van moeit' en zorgen?
Zeg het aan Jezus,
Zeg het aan Jezus.
Als daar vrees is voor de dag van morgen,
Zeg het aan Jezus alleen.
 
Refrein Zeg het aan Jezus,
Zeg het aan Jezus.
Jezus verhoort uw gebeÍn.
Daar is geen Vriend zo liefdevol en teder.
Zeg het aan Jezus alleen.
 
2 Kunt gij op geen aardse vriend meer bouwen?
Zeg het aan Jezus,
Zeg het aan Jezus.
Hem kunt gij te allen tijd vertrouwen.
Zeg het aan Jezus alleen.
 
3 Wil verzoeking 't harte binnendringen?
Zeg het aan Jezus,
Zeg het aan Jezus.
Dra zult gij van overwinning zingen.
Zeg het aan Jezus alleen.
 
4 Is uw ziel bekommerd over zonden?
Zeg het aan Jezus,
Zeg het aan Jezus.
Jezus redt en heelt de diepste wonden.
Zeg het aan Jezus alleen.