43 - Mijn beste Vriend
 

Vers 1
As                  Des
Er is vreugd' in mijn ziel, wond're vreugde,
 Bes7    Es     As Es7  As
Sinds mijn Jezus woont in mijn hart.
                  Des
Al mijn droefheid en angst zijn verdwenen,
 Es7            As
Sinds Hij wegnam al mijn smart.
Refrein
As      Des
Jezus, Jezus is mijn beste Vriend.
Bes7   As Es7 As
Nie-mand die zo tederlijk bemint.
           Des
Steeds houdt Hij mijn zwakke hand gevat.
Es7          As
Je-zus is mijn beste Vriend.
Vers 2
Niets dan klatergoud biedt ons de wereld.
Jezus is nu mijn schoonst juweel.
Vreugd' en zaligheid heb ik gevonden,
Sinds de Heiland werd mijn deel.
Vers 3
Heel mijn leven behoort nu mijn Heiland,
Want Hij gaf ook Zichzelf voor mij.
Zonder Jezus, mijn Vriend kan 'k niet leven.
't Centrum van mijn liefde is Hij.