43 - Mijn beste Vriend
 
1 Er is vreugd' in mijn ziel, wond're vreugde,
Sinds mijn Jezus woont in mijn hart.
Al mijn droefheid en angst zijn verdwenen,
Sinds Hij wegnam al mijn smart.
 
Refrein Jezus, Jezus is mijn beste Vriend.
Niemand die zo tederlijk bemint.
Steeds houdt Hij mijn zwakke hand gevat.
Jezus is mijn beste Vriend.
 
2 Niets dan klatergoud biedt ons de wereld.
Jezus is nu mijn schoonst juweel.
Vreugd' en zaligheid heb ik gevonden,
Sinds de Heiland werd mijn deel.
 
3 Heel mijn leven behoort nu mijn Heiland,
Want Hij gaf ook Zichzelf voor mij.
Zonder Jezus, mijn Vriend kan 'k niet leven.
't Centrum van mijn liefde is Hij.