42 - Het is wondervol, wat de Heer kan doen
 
1 O ziel, wees niet ontmoedigd.
Uw Vader kent uw nood.
Vertrouw op Zijn beloften.
Zijn trouw is wondergroot.
 
Refrein Het is waarlijk wondervol wat de Heer kan doen!
Het is waarlijk wondervol.
Het is waarlijk wondervol.
Het is waarlijk wondervol wat de Heer kan doen,
Als 'k op Hem vertrouw.
 
2 Hij vraagt een vast vertrouwen.
O, neem Hem op Zijn Woord.
Hij zal u niet beschamen.
Ga in 't geloof steeds voort.
 
3 Een Hoorder der gebeden
Is Jezus, onze Heer.
Hij kan steeds uitkomst schenken,
En redt ons keer op keer.
 
4 Ja, tekenen en wond'ren
Doet Hij op uw gebed.
Uit duizenden gevaren,
Heeft Hij uw ziel gered.
 
5 O blijf steeds op Hem bouwen.
Wat baat u al 't getreur?
Weg twijfel, last en zorgen,
Uw Heer stelt nooit teleur.