41 - Schenk mij geloof
 
1 Leer mij aanbidden, Heer.
Schenk mij geloof!
'k Steun gans alleen op U.
Schenk mij geloof!
Zegen o Heer Uw kind,
Dat het, gans trouw gezind
Zielen voor U gewint.
Schenk mij geloof!
 
2 Leer mij aanbidden, Heer.
Schenk mij geloof!
Geef d' overwinning mij.
Schenk mij geloof!
Help mij een licht te zijn,
Need'rig, oprecht en rein.
Sterk mij, o Jezus mijn.
Schenk mij geloof!
 
3 Leer mij aanbidden, Heer.
Schenk mij geloof!
Jezus Gij komt weldra.
Schenk mij geloof!
O, dat Gij vriend'lijk dan,
Mijn werk aanschouwen kan.
Geef mij genade dan.
Schenk mij geloof!