40 - Vertrouwen
 

Vers 1
Bes       Es Bes
Niemand wordt verla-ten,
    F7 Bes  F
Die op Je-zus bouwt.
Bes        Es Bes
Zou 'k dan zijn de eerste,
    F7  Bes F
Die vergeefs be-trouwt?
 F7      Bes
Neen, dat is onmoog'lijk,
     F7  Bes F
Hij die steeds verhoort!
Bes F7  Gm Dm Es Cm
Eer-der valt de he-mel,
 G Cm  Bes  F  F7 Bes
Dan God breekt Zijn  Woord!
Vers 2
God heeft ons verzekerd:
Hij, die bidt, ontvangt,
En wie zoekt, zal vinden,
Wat zijn hart verlangt.
Die, in vast geloven,
Staat op Jezus Woord,
Zijn gebed wordt stellig,
Op Gods tijd verhoord!
Vers 3
Heer, ik wil het wagen,
Staande op Uw gebod,
Al mijn lasten, zorgen,
Gans mijn levenslot,
Al mijn heim'lijk wenen,
Alles, wat mij kwelt,
U aan 't hart te leggen,
Die de tranen telt.
Vers 4
Jezus, vol erbarmen,
Leid Uw eenzaam kind.
Zonne van mijn leven,
Die mijn ziel bemint!
Moog' Uw licht beschijnen
Gans mijn levenspad,
Tot ik eenmaal inga
In de gouden stad!