40 - Vertrouwen
 
1 Niemand wordt verlaten,
Die op Jezus bouwt.
Zou 'k dan zijn de eerste,
Die vergeefs betrouwt?
Neen, dat is onmoog'lijk,
Hij die steeds verhoort!
Eerder valt de hemel,
Dan God breekt Zijn Woord!
 
2 God heeft ons verzekerd:
Hij, die bidt, ontvangt,
En wie zoekt, zal vinden,
Wat zijn hart verlangt.
Die, in vast geloven,
Staat op Jezus Woord,
Zijn gebed wordt stellig,
Op Gods tijd verhoord!
 
3 Heer, ik wil het wagen,
Staande op Uw gebod,
Al mijn lasten, zorgen,
Gans mijn levenslot,
Al mijn heim'lijk wenen,
Alles, wat mij kwelt,
U aan 't hart te leggen,
Die de tranen telt.
 
4 Jezus, vol erbarmen,
Leid Uw eenzaam kind.
Zonne van mijn leven,
Die mijn ziel bemint!
Moog' Uw licht beschijnen
Gans mijn levenspad,
Tot ik eenmaal inga
In de gouden stad!