39 - Spreek een woord voor Jezus
 
1 Kom, en vertel van Jezus,
Hoe Hij eens stierf voor u.
Spreek van Zijn te-d're liefde.
O, wil getuigen nu!
 
Refrein Spreek nu een woord.
Spreek nu een woord, ja een woord van Jezus.
Wijd Hem uw hart en stem.
Spreek nu een woord.
Spreek nu een woord, ja een woord van Jezus.
Kom en getuig van Hem.
 
2 Kom, en vertel van Jezus.
Spreek van Zijn troost en macht,
Hoe Hij u draagt door 't leven,
Met teed're liefd' en kracht.
 
3 Kom, en getuig van Jezus,
Hoe Hij u zocht en vond,
Rein wies van al uw zonden,
Balsem goot in uw wond.
 
4 Spreek nu een woord voor Jezus.
Aarzel toch langer niet.
Vrees niet voor 's mensen oordeel.
Eer Hem met woord en lied.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)